Treballem per facilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a totes les persones.

Gestionem el parc de lloguer social propi o en cessió a través de fundacions per garantir-ne l’accés a totes les persones que ho necessiten.

El nostre objectiu és potenciar la promoció de nous Habitatges i establir acords amb propietaris per destinar-los a lloguer social sota paràmetres de bones pràctiques:

Gestió de proximitat, facilitant la convivència, coneixent els indicadors de pobresa i risc d’exclusió residencial i gestionant informes als serveis socials.

Cap habitatge sense ocupar: potenciant al màxim la nova ocupació.

Manteniment preventiu de cada immoble: millorant les condiciones d’habitabilitat.

Rotació: tenint en compte causes de suficiència econòmica.

A Catalunya el parc de lloguer social no arriba al 2% del parc total, és a dir, 8 vegades inferior a la mitjana europea.

Entre totes les fundacions que formem COHABITAC hem construït 10.000 Habitatges Socials i gestionem més de 3.500 pisos de lloguer social.

10.000

Habitatges Socials

3.500

Pisos Lloguer Social

COHABITAC es suma a l’intercanvi d’experiències i problemàtiques, sovint entrelligades i a les propostes, accions i demandes amb visió integradora de les diverses mancances i necessitats dels col·lectius associats i dels seus beneficiaris amb l’objectiu d’atendre la situació d’emergència habitacional.

Fundacions de COHABITAC

Fundació Família i Benestar Social

Email
Website

Fundació Privada Bisbe Tomàs de Lorenzana

Email
Website

Fundació Habitatge per a Tots

Email

Fundació Foment de l’Habitatge Social

Email
Website

Iniciativa Social Fundació Privada

Email

Fundació Grup Qualitat

Email
Website

Fundació Privada Patronat de la Santa Creu de la Selva

Email
Website

Fundació Hàbitat 3

Email
Website

Fundació Nou Lloc, Habitatge Social

Email
Website

Fundació Ser-gi

Email
Website

Fundació Mambré

Email
Website