Un 40% de les llars catalanes

han de realitzar un sobreesforç per tal de pagar la quota mensual de lloguer

Només un 1'5% dels habitatges de Catalunya

són de lloguer social*

* La mitjana europea és del 15%

Tenim capacitat per a incrementar en

1.000 habitatges anuals el parc d'habitatge social en lloguer