Avís legal

Identitat del titular de la web

Els dades identificatius del responsable del domini són els següents:
COHABITAC, NIF. G63231971. Domiciliada a la C / Rull, 1 08001 Barcelona.

Aquesta entitat es denominarà en aquest document com COHABITAC.

Termes legals i condicions

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’Usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeix. Per això, COHABITAC recomana al Usuari llegir les mateixes amb atenció cada vegada que accedeixi al lloc web.

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web es pot trobar subjecte a determinades condicions particulars que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i / o utilització d’aquests Continguts, el Usuari ha de llegir amb atenció també les corresponents condicions particulars.

COHABITAC podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i / o condicions particulars requerides per utilitzar-los.

Responsabilitat i garantia dels continguts

COHABITAC es reserva el dret d’interrompre l’accés a la seva web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. 

Aquesta interrupció tindrà caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als Usuaris, que podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació guardada en els diferents serveis.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta Web és propietat de COHABITAC. 

Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, dels seus pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixen des d’ella a altres pàgines, són propietat exclusiva d’aquest, excepte que s’especifiqui una altre cosa. 

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular pot ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la Web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita de COHABITAC.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.