C/Bolívia, Barcelona

Construcció d’un edifici d’habitatges al c/ Bolívia 179, Barcelona

Presentació del projecte

La construcció de l’edifici s’ubicà dins el recinte de Can Ricart al districte 22@ de Barcelona.

Els objectius socials que definien el projecte eren oferir accés a un habitatge digne i engegar un pla inclusiu que contemplava les relacions d’ajuda mútua. També es va treballar amb criteris de ecologia, sostenibilitat i baix consum pel què fa als subministraments.

Des de la Fundació vam decidir-nos per habitatges més aviat petits, ja que eren la tipologia òptima pel tipus d’usuari que els utilitzarien. La proposta final va incloure 14 habitatges des dues habitacions, 3 de tres habitacions i 2 d’una habitació adaptats. Tots els banys són adaptables.

L’edifici té 1.923’42 m2 construïts. La planta baixa ocupa tot el solar i conté el local comercial juntament amb els elements comuns de la finca.

El projecte va contemplar un espai intermedi entre l’habitatge i l’exterior de la façana que permet generar un filtre regulable de lames mòbils que millora les condicions tèrmiques de l’interior dels habitatges i alhora que permet disposar d’un espai exterior pels usuaris. La posició dels habitatges respecte la façana facilita el correcte assolellament de cadascun d’ells.

L’edifici disposa de recollida pneumàtica d’escombraries i està connectat a Districlima, servei d’energia renovable, del que obté l’aigua calenta ACS i la calefacció.

Viure en un edifici sa, amb llum i ventilació naturals, amb calefacció a costos assequibles i control passiu per disminuir la demanda energètica, contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables.

Aspectes destacats:

  • Classificació energètica A. Estalvi emissions totals de CO2 total unitari kg/CO2/m2any  73,55.
  • Façana ventilada reciclable.
  • Coberta enjardinada
  • Distribució de dormitoris equivalents i zona comuna compartible creant unitats de convivència.
  • Menys costos de manteniment, menys costos de gestió, menys costos per als llogaters.

Una iniciativa de:

Fundacio Privada Foment de l’Habitatge Social