Cessió de pisos buits

Programa de captació d'habitatges del mercat privat per a destinar-los a famílies/persones en situació d’exclusió social

Presentació del projecte

El programa de cessió d’habitatges buits signat amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha permès captar uns 350 habitatges del mercat privat per a destinar-los a famílies/persones en situació d’exclusió social.

En aquesta programa s’han rehabilitat més de 200 habitatges, les quals es realitzen en col·laboració amb empreses d’inserció sociolaboral que treballen amb persones en risc d’exclusió socials. Així des de l’inici del programa s’han creat uns 50 llocs de treball.

Aquest programa ofereix als propietaris dels habitatges un lloguer segur durant un mínim de 36 mesos, finançant la totalitat de les obres de rehabilitació amb una aportació a fons perdut del 20%.

En els 350 habitatges hi viuen unes 1.000 persones les quals han perdut el seu habitatges per raons socioeconòmiques i venen derivades de la Mesa d’emergències de la ciutat de Barcelona i també hi ha unes 25 persones del programa Primer la Llar que ofereix habitatges a persones sense llar.

Totes les persones residents en els habitatges disposen d’acompanyament social en relació a l’ús de l’habitatge, en la convivència amb la comunitat i, si s’escau, accions adreçades a facilitar la seva inserció laboral. En tots els casos, la nostra intervenció es porta a terme amb plans de treball consensuats amb les persones amb qui es treballa, de manera més o menys intensiva segons ho requereixin, a partir d’objectius concrets i en 5 àmbits principals:

  • Economia domèstica i pagament del lloguer
  • Manteniment de l’habitatge
  • Bona convivència amb la comunitat
  • Subministraments i pobresa energètica
  • Suport en la inserció sociolaboral

Aspectes destacats:

  • La gestió integral per part d’una entitat social d’un programa amb aspectes de captació immobiliària, rehabilitació, administració de finques i acompanyament social.
  • L’acompanyament i suport social especialitzat i individualitzat per cadascuna de les persones residents en els habitatges.
  • La mixtura social en edificis distribuïts en totes els barris de la ciutat.
  • Impacte social de la rehabilitació realitzada per empreses d’inserció sociolaboral
  • Visualització, sensibilització i participació ciutadana en l’habitatge social.

Una iniciativa de:

Fundació Hàbitat3