Notícies d'actualitat

Informa’t sobre l’activitat de Cohabitac i les fundacions que la conformen

30 anys obrint portes, 30 anys donant oportunitats

El 23 de Juliol de 1990, un grup de persones vinculades a Càritas Diocesana de Barcelona va posar en marxa un projecte visionari: la creació d’una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu de donar resposta a l’exclusió habitacional que ja era evident a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Perquè fa 30 anys, disposar d’un habitatge familiar digne ja era una fita impossible per a moltes persones.

Llegir més »

SOS lloguers i subministres

Recentment hem iniciat una campanya de captació de fons destinada a donar suport a les famílies que han perdut la feina o reduït molt els ingressos a causa del COVID i no poden assumir les despeses bàsiques d’habitatge o subministraments.

Llegir més »

Publicacions i informes

Estudis sobre l’habitatge social de lloguer i documentació sobre les propostes i demandes de Cohabitac

Reptes i limitacions de la promoció i la gestió d'habitatges de lloguer social

Un anàlisi detallat sobre l’estat actual de l’habitatge social de lloguer a Catalunya, els reptes als que s’enfronta i les condicions que han de donar-se per tal de generar un parc suficient:

Informe

PDF (1.9Mb)

Presentació

PDF (2.2Mb)

Annex

PDF (2.2Mb)

Fons europeus de recuperació per a l'habitatge social

Proposta de dedicació de fons europeus per a la recuperació, NEXTGENERATION, a l’àmbit de l’habitatge:

Informe

PDF - Castellà (0.7Mb)

Propostes de modificació de la fiscalitat de l'habitatge

Propostes de modificació legislativa en matèria fiscal per fomentar la promoció d’habitatges de lloguer social i la rehabilitació del parc d’habitatges:
Informe

PDF - Castellà (0.8Mb)

Projectes destacats

Descobreix algunes de les iniciatives que hem fet realitat

Centre Joan Suñer

Edifici de 115 habitatges amb serveis, de protecció oficial en règim especial destinat a persones autònomes majors de 65 anys. Habitatges de 1 i 2 habitacions, sense mobles, amb calefacció, aire acondicionat i sistema d’avís d’emergència.

Llegir més »

Cohabitatge

El projecte Cohabitatge ofereix habitatge compartit a llarg termini a persones sense llar al final del seu procés d’inclusió social.

Llegir més »