Fundacions

Compromís, empenta, coneixement i expertesa en xarxa

COHABITAC som la coordinadora que agrupa 12 fundacions amb capacitats i especialitzacions diverses sota un objectiu comú. També ens integrem, com a federació, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Tot plegat, per compartir esforços, experiències, recursos i propostes, amb la ferma voluntat de donar una resposta el més efectiva, integral i humanista possible a l’emergència habitacional. 

Més sobre Cohabitac:

Salutació del president

Hem de seguir treballant, plegats, per un gran parc d'habitatge social de lloguer
Més

Presentació de Cohabitac

Som la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya
Més

Fundacions integrants

Cohabitac som 12 fundacions amb capacitats i especialitzacions diverses sota un objectiu comú
Més

Projectes destacats

El més important de Cohabitac és la nostra acció
Més