Salutació del president

"Hem de seguir treballant, plegats, per un gran parc d'habitatge social de lloguer"

La importància social de l’habitatge és innegable: és imprescindible per al desenvolupament biològic i personal i és inseparable del progrés socioeconòmic. El seu accés és clau per aconseguir ciutats i societats sostenibles, segures, integrades i pròsperes.

Malauradament, i tot i ser un dret fonamental àmpliament reconegut, son moltes les persones i famílies que no poden accedir a un habitatge digne o les que han de fer front a un sobreesforç econòmic excessiu per tal de gaudir-ne.

Davant d’aquesta greu situació d’exclusió residencial, l’habitatge social de lloguer és una solució eficient i sostenible en el temps. Una solució que aporta l’estabilitat necessària als llogaters i llogateres i que compensa, com a mínim parcialment, les ineficiències socials del mercat lliure.

Malgrat totes les dificultats, les dotze fundacions que formem Cohabitac treballem, a Catalunya, en la promoció i gestió d’un 7% d’aquests habitatges.

Gràcies a la iniciativa, la determinació i l’esforç desinteressat dels seus patrons i patrones, prop de 3.500 famílies o unitats de convivència tenen un sostre assequible i, en molts casos, hi reben l’acompanyament assistencial o social que necessiten.

A Catalunya, l’habitatge social de lloguer representa només un 1,5% del total del parc, una proporció totalment insuficient i que ens deixa molt lluny de la mitjana europea, que ronda el 15%. Aquesta xifra tant baixa és, a la vegada, la vergonyant constatació d’un fracàs col·lectiu i el detonant inexcusable d’una acció social i política decidida que s’ha de dur a terme amb urgència.

És necessari seguir promovent i adquirint habitatges i posar-los de lloguer en condicions justes i assequibles. És una obligació ineludible de l’administració a la que nosaltres ens sumem, amb determinació i compromís.

Ens cal un marc propici que faciliti la captació de sòl i habitatges buits, que no penalitzi fiscalment la promoció i compra sense ànim de lucre, que contribueixi al seu finançament i que subvencioni la gestió, especialment dels habitatges molt socials.

Sense aquests entrebancs, i amb l’ajuda d’una administració pública solidaria i proactiva, estem en condicions d’incrementar el parc d’habitatges socials de lloguer en 1.000 unitats anuals. I encara es podria fer més si s’activessin iniciatives com els Bons i les Obligacions de l’Estat per a la construcció d’habitatges assequibles.

Sigui com sigui, des de la Taula del Tercer sector i com a promotores socials acreditades, les fundacions que conformem Cohabitac seguirem treballant per assolir aquest objectiu, amb la mà estesa a tot aquell i aquella que vulgui sumar-se a la causa de l’habitatge per a tothom.

Pere Esteve Sala
Fundació Nou Lloc Habitatge Social
Novembre de 2020

Ens cal un marc polític, legal i fiscal propici per incrementar el parc d'habitatge social de lloguer de manera significativa.

Més sobre Cohabitac:

Salutació del president

Hem de seguir treballant, plegats, per un gran parc d'habitatge social de lloguer
Més

Presentació de Cohabitac

Som la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya
Més

Fundacions integrants

Cohabitac som 12 fundacions amb capacitats i especialitzacions diverses sota un objectiu comú
Més

Projectes destacats

El més important de Cohabitac és la nostra acció
Més