Contacte

Si voleu col·laborar amb nosaltres o més informació, escriviu-nos!

Ajuntaments i entitats

Cerquem sòl públic i col·laborem en la promoció i gestió d’habitatges de lloguer social.

Si teniu projectes, necessitats o interès, contacteu amb nosaltres.

Propietaris/àries

Si teniu habitatges en propietat i voleu destinar-los al lloguer social, contacteu-nos.

Usuaris/àries

Des de Cohabitac no podem atendre consultes o demandes particulars.


Si necessiteu habitatge social, adreceu-vos directament a les institucions o fundacions que tinguin projectes que us encaixin.