Fundació Família i Benestar Social

Som una entitat privada sense ànim de lucre que des de 1987 treballa per a persones de totes les edats, per tal de fer possible el seu projecte de vida, mitjançant l’accés a un habitatge assequible i la prestació de serveis per la gent gran. Actualment la Fundació FiBS gestiona 522 pisos de lloguer social.

Tota la nostra activitat està guiada per un alt sentit de responsabilitat i justícia social, una visió dels esdeveniments que ens permet avançar-nos des d’un enfocament professional a les necessitats, i el respecte i la tolerància envers les diferents particularitats de les que fem un acompanyament vital quan es necessita.

Contacte: