Fundació Hàbitat3

La Fundació Hàbitat3 som una gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des de la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu que tota la societat, i en especial els col·lectius més vulnerables, puguin disposar d’un habitatge digne.

Col·laborem amb les entitats socials i les administracions públiques per a que puguin dur a terme els seus projectes d’inclusió social mitjançant la inclusió residencial.

Des d’Hàbitat3 treballem per garantir el dret a l’habitatge a les persones en situació vulnerable de la nostra societat. Gestionem habitatges, fem una atenció social centrada en la persona per promocionar la seva autonomia personal i garantim els seus drets com a ciutadans.

Contacte: