Fundació Nou Lloc Habitatge Social

La Fundació Nou Lloc Habitatge Social és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2006 amb la vocació de facilitar l’accés a l’habitatge a les persones, independentment de les seves condicions econòmiques o socials, i amb la voluntat de coordinar esforços i iniciatives, tant del sector públic com del privat, per satisfer les demandes socials en el camp de l’habitatge.

És una fundació homologada per la Generalitat de Catalunya com a Promotora Social.

La Fundació Nou Lloc gestiona edificis d’habitatges de lloguer, ja siguin promoguts per la pròpia Fundació o adquirits a altres promotores socials d’habitatge.

Contacte: