Fundació Privada Factoria de Somnis

LA FUNDACIÓ FACTORIA DE SOMNIS, es una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 2015, bàsicament centrada en el foment, la promoció i difusió de la cultura en les seves diverses manifestacions, així com el suport, ajut i acompanyament a emprenedors en activitats relacionades amb aquest àmbit.

En els darrers temps la Fundació, fruit de la reflexió interna del seu Patronat, va decidir ampliar els seus objectius fundacionals per tal de destinar els seus recursos i capacitats a donar resposta a una urgent demanda social, com és la de l’accés a l’habitatge. Per aquest motiu ha inclòs en els seus estatuts, com a objectius, la promoció i gestió d’allotjaments dotacionals i d’habitatges socials, en les diferents modalitats de protecció pública existents en cada moment, tant en règim de propietat com de lloguer i altres fórmules de tinença de l’habitatge habitual, adreçats a totes les persones que puguin tenir aquesta necessitat i especialment als col·lectius joves o vinculats a les activitats abans esmentades.

Contacte: