Fundacio Privada Foment de l’Habitatge Social

La Fundació Foment de l’Habitatge Social és una entitat amb 30 anys d’experiència en la gestió d’habitatge social per als col·lectius més desafavorits.

Tenim un parc d’habitatges per a facilitar allotjament en règim de lloguer temporal -a un preu social, per sota mercat- i hi realitzem les actuacions de condicionament necessàries per garantir-ne l’habitabilitat i la qualitat.

La Fundació va més enllà en la lluita contra l’exclusió residencial, i amb el programa OIKOS, desenvolupa plans de treball social integrals i transversals amb les persones i les famílies que accedeixen als habitatges per tal que puguin recuperar la seva autonomia i dignitat.

Contacte: