Fundació Privada Grup Qualitat

La Fundació Privada Grup Qualitat, constituïda el 2006, cerca atendre objectius d’interès públic i de lluita contra l’exclusió social, facilitant l’accés a l’habitatge social, ja sigui en règim de lloguer com de venda, mitjançant l’adquisició de sòl en propietat o en dret de superfície i construint-ne els habitatges.

L’activitat de la Fundació s’ha desenvolupat:

  1. L’adquisició d’habitatges usats pel seu arrendament social
  2. La promoció d’habitatges protegits de lloguer
  3. La col·laboració amb d’altres entitats del tercer sector.

La Fundació ha obtingut la seva homologació com a promotor social d’habitatges per part de de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La Fundació forma part del projecte de GRUP QUALITAT, que des de l’any 1989 ha promogut més de 2100 habitatges, apostant per la innovació, la sostenibilitat i la col·laboració amb entitats públiques i del tercer sector, gestionant actualment més de 300 pisos de lloguer protegit a Lleida, Palafrugell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes.

Contacte: