Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva Girona

La Fundació té com a finalitats fundacionals:

  • Contribuir a fer efectiu el dret dels ciutadans a un habitatge digne i adequat.
  • Contribuir a l’increment del parc d’habitatge assumible, principalment en règim de lloguer, destinat al conjunt de la població, d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
  • Facilitar que els sectors de població que no disposen de recursos econòmics suficients com per disposar d’un habitatge en condicions de mercat, puguin accedir-hi principalment en règim de lloguer protegit.
  • La promoció d’habitatges tant en edificis plurifamiliars d’obra nova com en edificis sotmesos a gran rehabilitació o a finalització d’obra, tots ells majoritàriament orientats al lloguer de protecció oficial.
  • La promoció d’habitatges, residències especialitzades, conjunts residencials, habitatges tutelats o assistits o qualsevol altre tipus d’immoble o equipament adreçat a persones de la tercera edat.
  • Gestió integral del parc immobiliari propi majoritàriament encaminada a l’arrendament d’habitatge protegit.

Contacte: