Fundació Salas

La Fundació SALAS és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2004 i homologada per la Generalitat de Catalunya com a Promotora Social.

El seu objectiu és posar al mercat habitatges a preus assequibles per tal de donar resposta a una demanda social no satisfeta, tant en regim de venda com de lloguer.

En aquest sentit, la Fundació SALAS desenvolupa promocions d’habitatges en col·laboració amb l’administració pública. Uns habitatges socials, a preu assequible, dissenyats tenint en compte criteris de sostenibilitat i accessibilitat, com a resultat del bagatge històric acumulat per la Fundació SALAS durant els seus anys de trajectòria.

Contacte: