Fundació Ser-gi

Fundació SER.GI és una entitat privada amb voluntat de servei públic en el terreny de la pedagogia social.

El seu objectiu fonamental és la promoció d’una millor qualitat de vida en els grups o minories amb dificultat en el seu desenvolupament personal, familiar o social.

Contacte: