L’habitatge social de lloguer

La resposta a qui no pot fer front als costos del mercat lliure

Un habitatge de lloguer social és aquell que dona resposta a qui no pot fer front als costos del mercat lliure.

És un habitatge d’iniciativa pública o privada, plantejat i regulat per tal de fer-lo assequible a les capes de població amb ingressos mitjos, baixos i molt baixos. A més, gaudeix d’un preu estable, fet que garanteix la sostenibilitat econòmica, l’estabilitat i la tranquil·litat de les persones que hi resideixen.

Podem classificar els habitatges socials de lloguer en 3 grans grups:

Habitatges amb protecció pública de

Lloguer social assequible

Són aquells que, destinats a llars amb ingressos mitjos, gaudeixen d’un preu regulat màxim de 7€ per metre quadrat útil i mes.

Són possibles gràcies, entre d’altres, al sòl públic en cessió, a la gestió sense ànim de lucre per part de les fundacions i a una subvenció pública al promotor.

Habitatges amb protecció pública de

Lloguer social

Són aquells que, destinats a llars amb ingressos baixos, tenen un preu màxim significativament inferior al de mercat, de 5,5€ per metre quadrat útil i mes.

Són possibles gràcies, entre d’altres, al sòl públic en cessió, a la gestió sense ànim de lucre per part de les fundacions i a una
subvenció pública al promotor més intensa.

Habitatges amb protecció pública de

Lloguer molt social

Son aquells destinats a llars amb ingressos molt baixos i, sovint, en situació o risc d’exclusió. Són habitatges d’inclusió que ofereixen un acompanyament i seguiment social intens per part d’una entitat especialitzada.

Requereixen, per a la seva supervivència econòmica, de subvencions per a la seva adquisició i gestió.

Més sobre l'habitatge social de lloguer:

La funció social de l'habitatge

L'accés a l'habitatge és clau per aconseguir ciutats i societats sostenibles, segures i integradores
Més

El problema del mercat lliure

Un 40% de les llars catalanes han de realitzar un sobreesforç per tal de pagar la quota de lloguer
Més

L'habitatge social de lloguer

L’habitatge social de lloguer dona resposta a qui no pot fer front als costos del mercat lliure
Més

La situació a Catalunya

Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen només l’1,5% del total del parc
Més