Situació de l’habitatge social de lloguer a Catalunya

Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen l’1,5% del total d’habitatges. Molt per sota de la mitjana europea, que és del 15%

Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen l’1,5% del total d’habitatges. Molt per sota de la mitjana europea, que és del 15%.

Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen aproximadament un 1,5% del total d’habitatges de primera residència, un percentatge molt semblant al de la mitjana estatal que no arriba, ni de bon tros, als nivells mitjos europeus situats al voltant del 15%.

Aquests, fruit d’un llarg període històric de dedicació de recursos públics i d’una legislació favorable, es demostren com un mecanisme útil per cobrir les necessitat de bona part de la població i convertir-se en un element determinant en la formació dels preus del mercat lliure. 

Cal assolir nivells similars als de la mitjana Europea en quant a percentatge d’habitatges socials de lloguer per tal d’esmorteir les ineficiències del mercat lliure i adequar els preus de l’oferta a les capacitats reals de la població.

Percentatge d’habitatge de lloguer social sobre el total del parc

Font: “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo” Bosch, J. i Trilla C. Publicat per Fundipax, 2019. Dades de 2017

Més sobre l'habitatge social de lloguer:

La funció social de l'habitatge

L'accés a l'habitatge és clau per aconseguir ciutats i societats sostenibles, segures i integradores
Més

El problema del mercat lliure

Un 40% de les llars catalanes han de realitzar un sobreesforç per tal de pagar la quota de lloguer
Més

L'habitatge social de lloguer

L’habitatge social de lloguer dona resposta a qui no pot fer front als costos del mercat lliure
Més

La situació a Catalunya

Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen només l’1,5% del total del parc
Més