Iniciades les obres de Marinada

L’acta de replanteig de la promoció Marinada de Sitges es va signar el 16 de novembre de 2020.

Les obres d’aquesta promoció de 43 habitatges promoguda per la Fundació SALAS es van iniciar a l’endemà mateix de la signatura, el 17 de novembre de 2020.

Situada als carrers Mestre Manuel Torrens,15 i Abadessa Mª Dalmau del municipi de  Sitges, l’obra es troba ja amb tanca de seguretat a tot el seu perímetre. A més, ja s’han finalitzat l’excavació i el moviment de terres, l’execució de les lloses de fonamentació dels blocs A i B i el muntatge de les grues necessàries per l’obra.

Durant aquest mes de gener s’han començat a executar els pilars i el murs perimetrals de la planta soterrani.

Una notícia de:

Fundació Salas