La Fundació FiBS i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat signen un acord per a la construcció i gestió de habitatges de lloguer amb protecció oficial i serveis per a gent gran

Des de fa més de 25 anys, ens preocupem de la gent gran i de les persones en situació de vulnerabilitat, procurant-los un espai de vida, a fi que puguin mantenir el nivell més elevat possible d’autonomia, dignificant el procés d’envelliment, amb un tracte directe i personal, potenciant el manteniment en el seu entorn i centrant el model d’atenció en la persona.

La Fundació FiBS fa un pas endavant i aplega dues de les seves experiències, promoció i gestió d’habitatges de lloguer i l’acompanyament de persones grans, i posa a disposició dels ciutadans de Sant Feliu de Llobregat un nou projecte:

Habitatges Socials amb serveis per a gent gran autònoma

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha cedit un solar en Dret de Superfície per 75 anys, a la Fundació FiBS perquè aquesta hi construeixi 90 pisos de lloguer. Aquesta promoció està dirigida a persones de més de 65 anys que puguin portar una vida autònoma.

Els objectius són:

  • Prioritzar l’autonomia i el benestar de la gent gran usuària, cercant la millor resposta perquè les persones que utilitzen les instal·lacions tinguin la possibilitat de viure de manera agradable i utilitzar els serveis de forma independent, tenint en compte les seves necessitats.
  • Una visió integradora, perquè els usuaris i usuàries continuïn mantenint les seves relacions personals, facilitant i propiciant l’accés i la relació amb les persones visitants.
  • Fomentar la participació de l’entorn, facilitant espais de participació a la comunitat i adaptant els serveis a les demandes o necessitats de les persones usuàries.
  • Potenciar l’economia social i solidària del territori, treballant en xarxa amb altres entitats i generant sinergies per a la inserció social de col·lectius desfavorits.

Els usuaris tindran accés a Serveis Bàsics:

  1. Consergeria. Es complementarà amb el servei de teleassistència municipal.
  2. Neteja dels espais comunitaris.
  3. Manteniment preventiu i correctiu de l’edifici.
  4. Suport social i personal, adreçat a les persones residents.

L’edifici, actualment en construcció, disposarà d’un espai que funcionarà com un equipament amb serveis, dirigits als residents de l’edifici i a tota la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat i comptarà també amb 30 places d’aparcament i trasters.

Potenciant sempre el model d’atenció en la persona, es contemplen també programes personalitzats que s’ajustaran a les necessitats reals i canviants que aquests tinguin a cada moment vital del seu procés d’envelliment.

Per accedir a aquests habitatges serà imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya.

 

Som conscients que l’allargament de la vida és i ha de ser objectiu de joia i de benestar.
Volem contribuir a fer realitat aquests desitjos.

Una notícia de:

Fundació Família i Benestar Social