Les obres de Terral avancen a bon ritme

El 4 de febrer de 2021 van quedar iniciades les obres de Terral. Després de Marinada, aquesta  és la segona promoció en construcció de la Fundació SALAS a Sitges.

 

Terral són quatre edificis de planta baixa i tres pisos que suposen un total de 62 habitatges.  Situats als carrers Felip Font i Falp i carrer Acàcies. Amb pisos de 2 i 3 dormitoris aquests compten amb superfícies de fins a 83 m², tots ells amb zones exteriors com terrasses o patis i pàrquing i traster.

 

Durant aquests primers mesos s’han enderrocat les edificacions existents, s’han traslladat les espècies arbòries existents dins l’àmbit de l’edificació futura i s’ha executat el tancament perimetral de la parcel·la. Actualment, s’està finalitzant la fase de moviments de terres i s’han iniciat els treballs de fonamentació, murs de contenció i pilars de soterrani del bloc A.

Una notícia de:

Fundació Salas