Llar Casa Bloc, Barcelona

17 habitatges per a persones en risc d’exclusió social

Presentació del projecte

L’antiga Residència de la Casa Bloc, gràcies a un acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’està transformant per adaptar-la a les noves necessitats d’allotjament de persones ateses per entitats socials de la Taula del Tercer Sector o per a persones en situació d’emergència social ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. El projecte consta de 17 habitatges.

Unes vint-i-cinc persones en risc d’exclusió social viuran a la Llar Casa Bloc a partir de gener de 2021. Seran persones amb problemes de salut mental i/o addiccions, amb discapacitat intel·lectual, persones sense llar, persones o famílies que han estat desnonades. La gestió de l’edifici anirà a càrrec de la Fundació Hàbitat3 en col·laboració amb altres entitats socials (Provivienda, Prohabitatge, Fundació Astres i Esclat) i l’Ajuntament de Barcelona.

En els 17 habitatges s’hi aplicaran mesures per combatre la bretxa digital i sistemes de monitorització del consum, gràcies a la col·laboració de Cellnex Telecom. També s’aplicaran mesures per combatre situacions de pobresa energètica i a través de la millora de l’eficiència energètica, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Naturgy. Paral·lelament, i fruit d’una col·laboració amb Artistom la Llar Casa Bloc disposarà de productes d’aigua calenta Lydos Hybrid, l’únic termo del mercat de classe A.

Aspectes destacats:

  • Rehabilitació d’un equipament, patrimoni arquitectònic i històric, en desús per destinar-lo a habitatges per a persones en risc o en exclusió residencial.
  • L’acompanyament i suport social especialitzat i individualitzat per cadascuna de les persones residents en els habitatges, mitjançant el treball en xarxa de 5 entitats socials i els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.
  • La col·laboració d’administracions públiques, entitats socials, institucions i empreses amb l’objectiu de sumar esforços per oferir allotjament digne i assequible a les persones més vulnerables.
  • Disponibilitat de dades de connexió a internet, inclòs en la renda de lloguer, per a totes les persones residents amb l’objectiu de lluitar contra la bretxa digital.
  • Sistema de monitorització de tots els subministraments i altres dades de comportament dels habitatges amb informació a totes les persones residents que permetran prendre decisions, millorant en el consum energètic amb reducció de la pobresa energètica.

Una iniciativa de:

Fundació Hàbitat3