Programa de Gestió d’Habitatges en Cessió Temporal

Presentació del projecte

Aquest programa de la Fundació ofereix a administracions, entitats socials, empreses i particulars la possibilitat cedir i incorporar el seus habitatges al programa de suport a famílies vulnerables amb necessitat de suport habitacional temporal.

El programa ofereix beneficis important als propietaris que cedeixen els immobles: gestió eficient i segura del lloguer, prevenció d’okupacions, cura de la qualitat de l’espai i manteniment de l’habitatge en tots els seus aspectes més particulars, etc.

A més, aquest programa aporta als propietaris la confiança i la seguretat que el seu immoble donarà un molt bon servei social mentre estigui en període de cessió. Totes les famílies que habiten aquests immobles participen al programa Oikos, on segueixen un pla de treball específic que recull les seves necessitats i els aspectes necessaris per aconseguir una total autonomia econòmica, social i familiar.

Quan el propietari ho decideix, es finalitza la seva cessió i recupera en perfectes condicions l’immoble que va posar a disposició del programa d’habitatge social.

La Fundació ha gestionat 370 habitatges dins aquest programa en més de 27 anys, 284 en curs i 86 que ja han estat retornats als seus propietaris. La mitjana de permanència de les cessions està per sobre dels 5 anys.

Aspectes destacats:

  • Prop de 400 famílies es beneficien o s’han beneficiat del programa de llar de suport temporal, possibilitant a aquestes centrar-se en aspectes laborals, socials, familiars i/o educatius que els han de permetre sortir del programa i tornar a liderar la seva vida.
  • Durant el temps de cessió l’habitatge no suposa cap càrrega econòmica ni tècnica per la propietat.
  • La possibilitat d’oferir un habitatge per un programa social gestionat amb eficiència dona viabilitat al desig de molts propietaris de compartir amb garanties part del seu patrimoni.
  • Els propietaris gaudeixen, com a valor afegit, d’avantatges fiscals a les seves declaracions tributàries (IRPF o IS)

Una iniciativa de:

Fundacio Privada Foment de l’Habitatge Social