Projecte “Hàbitat”: accés i manteniment de l’habitatge de lloguer

Presentació del projecte

El projecte es centra en generar estratègies d’acompanyament individualitzat a l’accés i el manteniment de l’habitatge per a persones en situació de vulnerabilitat.

Entenem l’habitatge com una eina per afavorir processos personals i familiars d’inserció social, així com processos col·lectius de cohesió i convivència tenint en compte les causes que provoquen la desigualtat en aquestes famílies que es troben en situació d’exclusió residencial.

Treballem la inserció social de les persones i famílies des d’una perspectiva integral, intentant en primer lloc assegurar l’habitatge. Pensem que és molt important poder oferir als usuaris els recursos informatius i d’acompanyament perquè puguin dissenyar els seus propis itineraris d’inserció. Per aquest motiu intentem treballar de manera coordinada amb altres serveis i entitats del territori: serveis socials, serveis d’inserció laboral, centres cívics, entitats socials…

Per garantir el dret a l’habitatge de les famílies més vulnerables, Fundació SER.GI ha desenvolupat diferents projectes per tal d’ampliar l’abast de l’Àrea d’Habitatge i arribar a col·lectius específics més afectats per les desigualtats socials i les violències estructurals.

 

Objectiu general

Garantir l’accés i el manteniment de l’habitatge a les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

Objectius específics

  • Mobilitzar habitatges buits per a destinar-los a lloguer social.
  • Oferir assessorament i acompanyament a les unitats de convivència amb problemes relacionats amb l’habitatge per tal d’evitar-ne la seva pèrdua.
  • Promoure processos d’autonomia en les unitats familiars ateses per tal que culminin els seus itineraris d’inserció social.

Aspectes destacats:

  • Cobrament garantit i retorn de l’habitatge en el mateix estat de conservació
  • Pòlissa assegurança multirisc (cotinent i contingut) gratuïta durant tota la vigència del contracte
  • Seguiment social periòdic al domicili
  • Gestió administrativa i patrimonial gratuïta
  • Tràmits per sol·licitar el Certificat Eficiència energètica / Cèdula habitabilitat

Una iniciativa de:

Fundació Ser-gi