Perquè donar suport a la iniciativa privada?

Sumant esforços des de la corresponsabilitat

En el marc de la responsabilitat indefugible que té el sector públic de garantir habitatge digne a tots, la col·laboració públic-privada hauria de tenir un paper destacat.

Invertir en habitatge assequible és socialment just i necessari, i gaudeix d’una important compensació social i econòmica, millora els resultats educatius i estalvia futures despeses sanitàries a la vegada que augmenta la protecció dels grups més vulnerables.

La prioritat de les administracions públiques hauria de ser la planificació de l’ús del sòl, la implementació de polítiques d’habitatge amplies i l’estímul de la innovació per part dels sectors de la construcció i de la rehabilitació. La iniciativa privada podria fer-se càrrec de gran part de la resta.

Naturalment, aquesta estratègia comporta destinar pressupostos públics al Tercer Sector, però l’experiència demostra que la col·laboració públic- privada no només contribueix decididament a la viabilitat econòmica dels habitatges socials de lloguer sinó que també enforteix la xarxa d’operadors i millora significativament l’eficàcia de la resposta a les necessitats socials garantint el retorn de la inversió realitzada