Rehabilitació integral, Barcelona

Rehabilitació integral d'un edifici plurifamiliar al carrer Mare de Déu del Pilar 12, de Barcelona

Presentació del projecte

Aquest edifici, datat de l’any 1900, forma part del parc d’habitatges en mode de cessió de la Fundació.

La finca tenia greus problemes estructurals, i per aquesta raó es va decidir fer una actuació integral de rehabilitació i extermini de tèrmits, tant a l’interior dels pisos com a les zones comunes de l’edifici. Les obres han suposat tractament i canvi de bigues, sostres i parets i altres elements estructurals, a  més de deixar els pisos en bones condicions d’habitabilitat.

L’actuació del tractament ha requerit, per un tema de seguretat davant l’execució de les obres i l’ús de productes tòxics que, durant el procés, ni no hi hagués cap persona als pisos.

Per aquest motiu es va desplaçar a les persones que vivien en els pisos on s’actuava mentre s’executaven les obres.

La intervenció s’ha realitzat en 3 fases: la primera començant pels pisos superiors (3r i 4t) , la segona als pisos mitjos (2n i 1r) i la tercera actuant sobre el principal i les zones comunes de l’escala.

En l’actualitat (2020) s’està concloent la tercera i darrera fase que inclou el sanejament de la caixa d’escala, repàs de fusteries i portes d’accés als habitatges, els “mobles” d’instal·lacions,  pintura de tota l’escala, barana i canviar tota la instal·lació elèctrica i lluminàries d’aquesta zona comú.

Aspectes destacats:

  • Millora de la seguretat de la finca
  • Habitabilitat i millora de zones comuns i privades
  • Millora de les condicions de salubritat de cara les persones llogateres.
  • Destaca la coordinació entre l’Àrea Social i l’Àrea de Patrimoni de la Fundació Social per fer possible l’execució del projecte, ja que l’allotjament temporal de las famílies residents mentre es duien les tasques de desinsectació i rehabilitació dels pisos va requerir una logística acurada on es va intentar interferir el menys possible el curs normal de la vida dels usuaris i llogaters.

Una iniciativa de:

Fundacio Privada Foment de l’Habitatge Social