Sant Eloi, Barcelona

32 habitatges per a 44 persones en situació d'exclusió social

Presentació del projecte

Des de l’any 2015 gestionem, en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’edifici de 32 habitatges del carrer Sant Eloi del barri de la Marina del Prat Vermell de Barcelona, on hi viuen 44 persones en situació d’exclusió social i que són ateses per entitats socials.

Es tracta d’un projecte pioner a l’Estat de gestió d’habitatge social, per la conjunció en un mateix edifici de persones amb diverses situacions de problemàtica social que eben el suport i l’acompanyament de 10 entitats socials.

També pel treball conjunt i coordinat de diverses entitats, regits tots ells per un Consell de Governança. Des del seu inici a finals del 2015, la Fundació Hàbitat3 ha desenvolupat el projecte amb l’objectiu principal de facilitar l’accés a l’habitatge autònom a persones en situació d’exclusió social i habitacional de col.lectius especialment vulnerables.

Ha estat un projecte que s’ha anat consolidant:

  • Internament: en el seu model de gestió de la convivència.
  • Externament: amb l’encaix en l’entorn i la participació en les diverses entitats del barri.

Les persones que viuen a l’edifici de Sant Eloi són ateses per una de les entitats socials següents: AREP,  JOIA, Sant Pere Claver, Fundació Salut i Comunitat, Prevenció, Assistència i Seguiment, ABD, Fundació Mambré, Arrels i Assís.

Aspectes destacats:

  • L’acompanyament i suport social especialitzat i individualitzat per cadascuna de les persones residents en l’edifici, mitjançant el treball en xarxa de 10 entitats socials.
  • La inclusió social mitjançant el treball comunitari.
  • La figura del conserge de l’edifici que vetlla pel manteniment de l’edifici i la convivència dels residents
  • El Consell de Governança confirmat per les entitats socials que permet coordinar les actuacions de les entitats socials que donne suport a les persones.
  • La mixtura de col·lectius que permet donar més fortalesa a l’estructura de convivència.

Una iniciativa de:

Fundació Hàbitat3